Uživatel:   
Heslo:   
Smooth Slider
Ráj bastlířů

ZAPOJENÍ

Úvod

Analogový komparátor je součástí všech Atmelů a může zastat slušnou práci. Zvu vás na prohlídku jeho možností. Vypořádáme se s problémy a v závěru nabídnu několik praktických příkladů. (Zobrazit více…)

Úvod

V jednom ze starších příspěvků bylo popsáno základní zapojení LED diody s rezistorem pro nastavení pracovního proudu (Základní zapojení LED diody) a v jednom z příspěvků zase byl uveřejněn návod, jak vytvořit jednoduchý proudový zdroj, který lze mimo jiné použít pro LED diodu (Jednoduché proudové zdroje). Protože častým dotazem bylo jejich spojování, tak na to se zaměříme v tomto příspěvku. (Zobrazit více…)

Úvod

V tomto článku se zaměříme na dva jednoduché zdroje konstantního proudu. Může nastat případ, kdy potřebujeme získat konstantní hodnotu proudu pro různou hodnotu napětí na zátěži RZ např. pro nastavení proudu LED diodami, nebo laserem apod. (Zobrazit více…)

Úvod

Někdy potřebujeme malý levný zesilovač, od kterého neočekáváme nějaký veliký výkon. Může se jednat o zesilovač pro nějakou sirénku, zvukovou hříčku, nebo třeba jen o otestování audio výstupu apod. Samozřejmě lze tento zesilovač použít i jako klasický zesilovač. (Zobrazit více…)

Úvod

Tento příspěvek je zaměřen na testování možnosti využití mikrokontroléru ATmega(16/32) jako generátor audio signálu. Na úvod je asi nutné říct, že mikrokontrolér ATmega(16/32) není určen pro zpracování audio signálu, takže rozhodně nelze očekávat zvuk ve vysoké kvalitě. Možností, jak produkovat audio signál pomocí mikrokontroléru, je mnoho, ale tento příspěvek je zaměřen pouze na metodu pomocí PWM (Pulse Width Modulation). (Zobrazit více…)

Úvod

Funkci jednotky USART mikrokonroléru ATmega16/32 si demonstrujeme na jednoduchém příkladu “Opakovače”. Jediným úkolem tohoto programu bude přijímat znaky ze sériové linky a následně je přeposlat zpět odesílateli. (Zobrazit více…)

Úvod

Poslední zde popisovanou možností, jak řídit více sedmisegmentových displejů, je použití integrovaného obvodu SAA1064. Tímto obvodem lze řídit až čtyři sedmisegmentové displeje pouze pomocí dvou vodičů (SDA, SCL). Tak nízký počet vodičů je způsoben tím, že k řízení je využita sériová komunikace pomocí standardu I2C. (Zobrazit více…)

Úvod

V tomto příspěvku se podíváme na to, jak zapojit a obsluhovat maticovou klávesnici. Zpracování stisknutí klávesy na maticové klávesnici patří k základům práce s mikrokontroléry. Pro demonstraci principu obsluhy klávesnice je využita klasická klávesnice 4×3, která obsahuje číslice 0 – 9 a poté dva znaky “*” a “#”. (Zobrazit více…)