Uživatel:   
Heslo:   
Smooth Slider
Ráj bastlířů

LED

icon_LED
Úvod

V jednom ze starších příspěvků bylo popsáno základní zapojení LED diody s rezistorem pro nastavení pracovního proudu (Základní zapojení LED diody) a v jednom z příspěvků zase byl uveřejněn návod, jak vytvořit jednoduchý proudový zdroj, který lze mimo jiné použít pro LED diodu (Jednoduché proudové zdroje). Protože častým dotazem bylo jejich spojování, tak na to se zaměříme v tomto příspěvku. (Zobrazit více…)

icon_current_s
Úvod

V tomto článku se zaměříme na dva jednoduché zdroje konstantního proudu. Může nastat případ, kdy potřebujeme získat konstantní hodnotu proudu pro různou hodnotu napětí na zátěži RZ např. pro nastavení proudu LED diodami, nebo laserem apod. (Zobrazit více…)

ikona_avr3
Úvod

Po vysvětlení základní funkce čítače/časovače a po popisu registrů, které s čítačem/časovačem pracují, následuje praktická ukázka využití. Názorný příklad si ukážeme na funkci rychlého PWM režimu, kterým budeme řídit jas dvou LED diod. (Zobrazit více…)

icon_LED
Úvod

V tomto příspěvku se zaměříme na základní zapojení LED diody. LED dioda je základní elektrotechnická součástka, která se využívá pro indikaci stavu jako např. zapnuté napájecí napětí, nebo může být také využita jako osvětlovací prvek. (Zobrazit více…)

icon_rgb_green
Úvod

V tomto příspěvku si ukážeme vzorové zapojení pro připojení k aplikaci pro řízení RGB LED pásku, nebo RGB LED diody, kterou lze nalézt na: Aplikace pro řízení RGB LED pásku, nebo RGB LED diody.

(Zobrazit více…)

icon_rgb_app_green
Úvod

Tato aplikace byla vytvořena pro jednoduché řízení RGB LED pásku, nebo také RGB LED diod. Na našich stránkách naleznete i program pro mikrokontrolér, ale lze využít i vlastní zařízení, které bude pouze komunikovat s aplikací pomocí sériového rozhraní.

(Zobrazit více…)