Uživatel:   
Heslo:   
Smooth Slider
Ráj bastlířů

DISPLAY

Úvod

Poslední zde popisovanou možností, jak řídit více sedmisegmentových displejů, je použití integrovaného obvodu SAA1064. Tímto obvodem lze řídit až čtyři sedmisegmentové displeje pouze pomocí dvou vodičů (SDA, SCL). Tak nízký počet vodičů je způsoben tím, že k řízení je využita sériová komunikace pomocí standardu I2C. (Zobrazit více…)

Úvod

V tomto příspěvku se podíváme na to, jak zapojit a obsluhovat maticovou klávesnici. Zpracování stisknutí klávesy na maticové klávesnici patří k základům práce s mikrokontroléry. Pro demonstraci principu obsluhy klávesnice je využita klasická klávesnice 4×3, která obsahuje číslice 0 – 9 a poté dva znaky “*” a “#”. (Zobrazit více…)

Úvod

V minulém příspěvku jsme si ukázali, jak řídit sedmisegmentové displeje bez speciálních obvodů. Další možností, jak řídit několik sedmisegmentových displejů pomocí mikrokontroléru, je použití posuvných registrů, které pracují pomocí sériového přenosu dat. Pro řízení použijeme osmibitové posuvné registry 74HCT595. (Zobrazit více…)

Úvod

Použití sedmisegmentových displejů patří k základům i v dnešní době plné barevných grafických LCD displejů. V tomto článku se zaměříme na různé principy jejich ovládání a na jednotlivé výhody a nevýhody.
Postupů, jak ovládat sedmisegmentové displeje je hodně, ale my si probereme čtyři různé varianty. V tomto příspěvku se zaměříme na metody, které nepotřebují k řízení žádné specializované obvody. (Zobrazit více…)

Úvod

Nedávno jsem si na Ebay pořídil barevný grafický displej s řadičem ST7735S, který se připojuje k mikrokontroléru pomocí SPI rozhraní. Tento článek není zaměřen na teoretické vysvětlení komunikace SPI, to nechám na některý příspěvek do Základů programování mikrokontroléru ATmega, ale na praktickou ukázku zapojení tohoto grafického displeje a na pár osobních zkušeností s tímto displejem. (Zobrazit více…)

Jeden z mých školních projektů se zaměřil na rozšíření knihovny pro grafický displej s integrovaným řadičem KS0108 a aplikací odporové dotykové fólie. Vše je napsáno pro mikrokontrolér ATmega32 v jazyku C.
(Zobrazit více…)