Uživatel:   
Heslo:   
 

Obsah

 
 
Teorie
Protokol DMX512
Protokol I2C
Ultrazvukový modul HC-SR04
Základní zapojení LED diody
Proudové posílení výstupního pinu mikrokontroléru pomocí tranzistoru
Použití převodníku USB – TTL UART
Základy řízení sedmisegmentových displejů – Řízení bez speciálních obvodů
Základy řízení sedmisegmentových displejů – Řízení pomocí obvodu 74HCT595
Základy řízení sedmisegmentových displejů – Řízení pomocí obvodu SAA1064
Pulzně šířková modulace – PWM
Vytvoření virtuálního spojení dvou sériových linek pomocí com0com
Jednoduché proudové zdroje
Základní zapojení LED diod II – (Spojování)
I2C – Relativně jednoduše
SPI rozhraní
Výroba DPS fotocestou
 
El. Schémata
Elektronická pojistka
Zesilovač s LM386
 
Programování – ARM
ARM 1. díl – STM32F4 Discovery kit
 
Programování – AVR ATmega
Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 1.díl – První kroky
Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 2. díl – Kompilace a krokování programu
Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 3.díl – Nahrání vytvořeného zdrojového kódu do mikrokontroléru
Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 4.díl – Ovládání vstupně/výstupních portů
Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 5.díl – Ošetření zákmitů na vstupním pinu mikrokontroléru
Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 6.díl – Externí přerušení
Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 7. díl – Jednoduchá elektronická hrací kostka
Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 8.díl – A/D převodník (1.část)
Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 9.díl – A/D převodník (2.část)
Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 10.díl – A/D převodník (3.část)
Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 11.díl – Čítač / Časovač (1.část – Základní popis)
Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 12.díl – Čítač / Časovač (2.část – Popis registrů)
Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 13.díl – Čítač / Časovač (3.část – Praktická ukázka)
Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 14.díl – Dvouřádkový LCD displej
Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 15.díl – Popis implementace komunikace I2C a EEPROM paměti 24LC512
Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 16.díl – Watchdog
Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 17.díl – Obsluha maticové klávesnice
Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 18.díl – Jednotka USART (1. část – Popis)
Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 19.díl – Jednotka USART (2. část – Praktická ukázka)
Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 20. díl – Generování audio signálu pomocí PWM
Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 21. díl – Analogový komparátor
Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 22. díl – Krokování programu v jazyce symbolických adres (JSA)
 
Rozšíření knihovny pro grafický displej a aplikace dotykové fólie
Vytváření a implementace vlastních bitmap pro grafický displej s řadičem KS0108
Vektory přerušení pro mikrokontroléry ATmega v programovacím jazyce C
Vytvoření zpoždění pro mikrokontrolér ATmega v programovacím jazyce C
Programovací propojky mikrokontroléru ATmega32
Řízení RGB LED pásku pomocí mikrokontroléru ATmega16
Zapojení ultrazvukového modulu HC-SR04 s mikrokontrolérem ATmega32
Zjištění zdroje resetu pro mikrokontrolér ATmega32
Bitové operace nejen pro mikrokontroléry AVR
Barevný LCD displej s řadičem ST7735S řízený mikrokontrolérem ATmega
Rozšíření knihovny pro barevný grafický LCD displej s řadičem ST7735 o zobrazení sedmisegmentového displeje
Kruhová vyrovnávací paměť “buffer” pro mikrokontrolér ATmega(16/32)
Výměna hodnot dvou proměnných bez nutnosti využití třetí proměnné
 
USART u AVR 1. Díl Teoretický popis
USART u AVR 2. Díl – Praktické ukázky I
USART u AVR 3. Díl – Praktické ukázky II
TWI u AVR 1. Díl – Teorie a první příklady
TWI u AVR 2. Díl – Praktické příklady II
SPI u AVR 1. Díl – Teorie
SPI u AVR 2. Díl – Praktické příklady I.
SPI u AVR 3. Díl – Praktické příklady II.
Začínáme s mikrokontroléry ATmega – A/D převodník 1. díl (teoretický základ)
Začínáme s mikrokontroléry ATmega – A/D převodník 2. díl (první praktické příklady)
Začínáme s mikrokontroléry ATmega – A/D převodník 3. díl (další praktické příklady)
Začínáme s mikrokontroléry ATmega – A/D převodník 4. díl (poslední praktické příklady)
 
Programování – AVR ATxmega
Začínáme s mikrokontroléry ATxmega – Úvod
Začínáme s mikrokontroléry ATxmega – Hardwarové prostředky
Začínáme s mikrokontroléry ATxmega – Programátory a “debuggery” NEJEN pro ATXmegy
Možnosti ladění v Atmel Studiu – 1. Díl
Možnosti ladění v Atmel Studiu – 2. Díl
Začínáme s mikrokontroléry ATxmega – USART 1. díl (odesílání a příjem)
Začínáme s mikrokontroléry ATxmega – USART 2. díl (využití DMA)
Začínáme s mikrokontroléry ATxmega – USART 3. díl (Práce v SPI režimu)
 
Programování – AVR ATtiny
Externí přerušení nejen s ATtiny24 – 1. Díl Teoretický popis
Externí přerušení nejen s ATtiny24 – 2. Díl Praktické ukázky s přerušením od INT0
Externí přerušení nejen s ATtiny24 – 3. Díl Praktické ukázky se souběhem přerušení INT0 a PCINT
ATtiny24 analogový komparátor – 1. Díl Teoretický popis
ATtiny24 analogový komparátor – 2. Díl Praktické ukázky I
ATtiny24 analogový komparátor – 3. Díl Praktické ukázky II
Čítač / Časovač 0 nejen na ATtiny – 1. Díl
Čítač / Časovač 0 nejen na ATtiny – 2. Díl
Čítač / Časovač 0 nejen na ATtiny – 3. Díl
 

Programování – C#
C# – Tipy, rady, návody – 1: „ HELLO WORLD“
C# – Tipy, rady, návody – 2: Nejjednodušší hodiny s datem
C# – Tipy, rady, návody – 3: Porovnání dvou řetězců
C# – Tipy, rady, návody – 4: Zjištění délky trvání určité části zdrojového kódu
C# – Tipy, rady, návody – 5: Vygenerování náhodného čísla
C# – Tipy, rady, návody – 6: Zobrazení informační zprávy
C# – Tipy, rady, návody – 7: Spuštění jiného procesu z vlastní aplikace
C# – Tipy, rady, návody – 8: Vytvoření a zobrazení druhého formuláře
C# – Tipy, rady, návody – 9: Zobrazení „bublinkové“ nápovědy
C# – Tipy, rady, návody – 10: Jak zjistit seznam dostupných sériových
C# – Tipy, rady, návody – 11: Jak pracovat se schránkou
C# – Tipy, rady, návody – 12: Jak si vytvořit vlastní ovládací prvek
C# – Tipy, rady, návody – 13: Zjištění cesty k „.exe“ souboru aplikace
C# – Tipy, rady, návody – 14: Zpracování události na stisk klávesy
C# – Tipy, rady, návody – 15: Výběr souboru pomocí OpenFileDialog a SaveFileDialog
C# – Tipy, rady, návody – 16: Automatické posunutí na konec textu v TextBoxu
C# – Tipy, rady, návody – 17: Přetažení a použití objektu pomocí myši
 
Ostatní
Základy programu EAGLE 1. Díl – Úvod
Základy programu EAGLE 2. Díl – Vytvoření schématu
Základy programu EAGLE 3. Díl – Vytvoření DPS – layout
Základy programu EAGLE 4. Díl – Vkladání knihoven a modelů součástek
Základy programu EAGLE 5. Díl – Vytváření vlastních modelů součástek
 
Datasheety
Dejte o sobě vědět na www.rajbastliru.cz!
První ročník soutěže – Cena Bastlířů
Cena Bastlířů vstoupila do nominační fáze
VELETRH AMPER 2018

 
Raspberry Pi
Raspberry Pi 3 – 1. díl Úvod
Raspberry Pi 3 – 2.díl Instalace operačního systému
 
Projekty
Projekt – Univerzální modul pro řízení výkonových výstupů s grafickým displejem
Projekt – Univerzální modul pro řízení proudových a výkonových výstupů
 
Ke stažení – Aplikace
Aplikace – Dekodér barevného kódu rezistoru
Aplikace pro řízení RGB LED pásku nebo RGB LED diody
Aplikace – Jednoduchý dvoukanálový PC Voltmetr 0 – 50V
 
Ke stažení – Grafické prvky
Grafické prvky – Kolébkový spínač
Grafické prvky – LED indikátor stavu
Grafické prvky – Posuvný spínač
Grafické prvky – Páčkový spínač
Grafické prvky – Tlačítka (šipky, plus a mínus)