Uživatel:   
Heslo:   
Smooth Slider
Ráj bastlířů

C#

Úvod

Pokud máte aplikaci, která obsahuje větší počet ovládacích, zobrazovacích a editačních komponent, je vhodné uživateli vysvětlit funkci jednotlivých prvků. Dobrým způsobem, jak to provést, je zobrazit nápovědu pro daný prvek, pokud na něj uživatel najede kurzorem. (Zobrazit více…)

Úvod

V tomto příspěvku si ukážeme, jak vytvořit a zobrazit druhý formulář v aplikaci. Využití to nalezne například pro zobrazení informací o aplikaci, pro zobrazení okna s nastavením apod. (Zobrazit více…)

Úvod

Tentokrát si v krátkosti ukážeme jak spustit z aplikace jiný proces. Jedná se o velmi praktickou záležitost, protože pomocí tohoto tipu lze otevřít soubor jako např. pdf soubor s nápovědou, internetový odkaz na požadované stránky, nebo spustit nějakou jinou aplikaci. (Zobrazit více…)

Úvod

Asi v každé aplikaci je potřeba alespoň jedna akce, která zobrazí informační hlášení. Ať se jedná o zobrazení informací o aplikaci, žádost o uživatelské potvrzení, nebo zobrazení chybového hlášení. K tomu nám slouží třída MessageBox. (Zobrazit více…)

Úvod

Určitě jste někdy narazili na to, že potřebujete vygenerovat náhodné číslo. Může se jednat o použití v nějaké šifře, hře atd. Právě na příkladu hodu dvou kostek si ukážeme generování náhodných čísel.
(Zobrazit více…)

Úvod

Někdy potřebujeme zjistit délku trvání určité části kódu. Jedná se především o situace zpracování rozměrných polí, např. při zpracování obrazu, nebo se také tato funkce může hodit pro všeobecné časové analyzování kódu.

(Zobrazit více…)

Úvod

Pokud potřebujete porovnat dva řetězce, je možné využít metodu Compare třídy String. Tato metoda vrací hodnotu typu Int32. Pokud je vrácená hodnota menší jak nula, tak je první řetězec str1 menší jak str2. (Zobrazit více…)

Úvod

V tomto příspěvku si ukážeme, jak se dají vytvořit nejjednodušší hodiny s datem.

Budeme k tomu potřebovat pouze tři komponenty a to dvakrát Label a jednou Timer –„ časovač“. Jeden Label bude zobrazovat čas, druhý Label bude zobrazovat datum a Timer bude datum i čas aktualizovat. (Zobrazit více…)