Uživatel:   
Heslo:   
Smooth Slider
Ráj bastlířů

C#

Úvod

V dalším tipu pro programovací jazyk C# se zaměříme na to, jak pomocí myši “přetáhnout a použít” nějaký objekt. Určitě to znáte. Máte například některý grafický editor a místo využití volby “otevřít” prostě myší uchopíte v průzkumníku daný obrázek a přetáhnete ho do okna editoru, kde se obrázek otevře. (Zobrazit více…)

Úvod

V tomto krátkém tipu jsou ukázány dva postupy jak lehce docílit toho, že při přidání textu do komponenty “TextBox” dojde k automatickému rolování až na konec vloženého textu (Zobrazit více…)

Úvod

Pokud vytváříme aplikaci, kde si uživatel bude sám vybírat cestu k nějakému souboru, tak je vhodné využít standardní volby k výběru, které nabízí Visual Studio. V tomto příspěvku se zaměříme pouze na samotný výběr souboru a ne na jeho zpracování. (Zobrazit více…)

Úvod

Tento příspěvek je zaměřen na zpracování akce po stisknutí klávesy. (Zobrazit více…)

Úvod

Velmi často nastane případ, kdy potřebujeme znát cestu, kde je uložený spustitelný “.exe” soubor s naší aplikací. Nejčastěji je to nutné znát, pokud při instalaci využíváme stejnou složku jak pro spustitelný soubor “.exe”, tak pro další datové soubory. (Zobrazit více…)

Úvod

Tento příspěvek je zaměřen na vytvoření vlastního ovládacího prvku v programovacím prostředí Visual Studio, protože asi každý programátor alespoň jednou za život narazí na to, že mu standardní ovládací prvky nestačí. Tento návod je ale také vhodný pro implementaci stažené grafiky z kategorie „Grafické komponenty“. (Zobrazit více…)

Úvod

Někdy potřebujeme vložit nebo naopak uložit ze schránky nějaký text, obrázek, nebo zvukovou stopu apod. K těmto účelům se využívá třída Clipboard ze jmenného prostoru System.Windows.Forms. (Zobrazit více…)

Úvod

Pokud jste někdy vytvářeli, nebo budete vytvářet aplikaci, která komunikuje s nějakým zařízením pomocí sériové linky, je vhodné uživateli zobrazit pouze dostupné sériové porty a ne celý seznam možných sériových portů. (Zobrazit více…)