Reklama

Grafické prvky – Tlačítka (šipky, plus a mínus)

Úvod

Dalšími grafickými prvky, které lze použít například k vývoji aplikace jsou tlačítka šipek a tlačítko “plus” a “mínus” v rozlišení 200 X 200 px. Pro každé tlačítko byly vytvořeny dvě barevné varianty a to: “černá” a “bílá”. Navíc, aby bylo docíleno dojmu stisknutí, obsahuje každé tlačítko také variantu, která je tmavší a má působit dojmem stisknutého tlačítka, viz video níže.

[wpvp_flowplayer src=http://www.tajned.cz/wp-content/uploads/2015/11/Button.mp4 width=310 height=324 splash=http://tajned.cz/wp-content/uploads/2015/11/button_video.png]

Video s ukázkou implementace

 

Umístění tlačítek ve vývojovém prostředí Visual Studio ukazuje Obr. 1.
Obr. 1: Umístění tlačítek ve Visual studiu pro několik velikostí

Obr. 1: Umístění tlačítek ve Visual studiu pro několik velikostí
Implementace grafických prvků

Nejjednodušší implementací grafického prvku do aplikace je pomocí umístění komponenty obrázku (PictureBox). Poté do vlastnosti Image vložíme požadovaný obrázek. Pokud je rozlišení komponenty jiné než rozlišení vloženého obrázku tak je vhodné nastavit vlastnost SizeMode na hodnotu StretchImage, kdy se obrázek přizpůsobí velikosti komponenty.

Pro změnu více obrázků ve vlastnosti Image v komponentě PictureBox je vhodné použít druhou komponentu ImageList, kde vložíme všechny požadované obrázky pomocí vlastnosti Images. Po kliknutí na Images se zobrazí dialogové okno, kde pomocí tlačítka „Add“ lze přidávat nové obrázky. V komponentě ImageList ve vlastnosti ImageSize nastavíme správnou velikost podle požadované velikosti zobrazení a ve vlastnosti ColorDepth nastavíme na Depth32Bit, tzn. 32bitové barvy. Propojení obou komponent je velmi jednoduché, viz níže:

 
pictureBox.Image = imageList.Images[0]; // zobrazí obrázek z ImageListu na pozici 0
 

Pro vytvoření stejného efektu, jako je možné vidět na videu výše, doporučuji využít u komponenty PictureBox metodu MouseDown k zobrazení obrázku imitující stisknuté tlačítko a metodu MouseUp k zobrazení obrázku s nestlačeným tlačítkem.

Druhou možností je vytvoření vlastního ovládacího prvku, kde budou použity dané grafické prvky. Návod lze nalézt zde: C# – Tipy, rady, návody – 12: Jak si vytvořit vlastní ovládací prvek do projektu.

 
GRAFICKÝ PRVEK LZE STÁHNOUT POUZE PO PŘIHLÁŠENÍ.
 
Grafické prvky lze stáhnout ZDE:

Download “Buttons0001” Buttons0001.zip – Downloaded 179 times – 298 KB

Jakékoliv šíření stažených prvků bez souhlasu autora je zakázáno. Grafické prvky jsou určeny pouze pro NEKOMERČNÍ použití.

 

Následující a předchozí příspěvek v kategorii:

Předchozí: Grafické prvky – Páčkový spínač

Tajned facebook

Za případné chyby v textu, ve zdrojovém kódě, nebo ve schématickém zapojení se omlouváme.
AUTOŘI NEBEROU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ ÚJMY NA ZDRAVÍ ČI MAJETKU.