Reklama

Grafické prvky – Páčkový spínač

Úvod

Již dříve zveřejněné grafické spínače doplňuje nový páčkový spínač. Pro tento typ spínače byly vytvořené dvě grafické varianty v rozlišení 100 x 160 px ve formátu “png”, viz. Obr. 1.
 
Obr. 1: Zobrazení páčkových spínačů - 100%

Obr. 1: Zobrazení páčkových spínačů – 100%

Umístění spínačů ve Visual studiu pro několik velikostí lze vidět na Obr. 2.
 
Obr. 2: Umístění spínačů ve Visual studiu pro několik velikostí

Obr. 2: Umístění spínačů ve Visual studiu pro několik velikostí
Implementace grafických prvků

Nejjednodušší implementací grafického prvku do aplikace je pomocí umístění komponenty obrázku (PictureBox). Poté do vlastnosti Image vložíme požadovaný obrázek. Pokud je rozlišení komponenty jiné než rozlišení vloženého obrázku tak je vhodné nastavit vlastnost SizeMode na hodnotu StretchImage, kdy se obrázek přizpůsobí velikosti komponenty.
 
Pro změnu více obrázků ve vlastnosti Image v komponentě PictureBox je vhodné použít druhou komponentu ImageList, kde vložíme všechny požadované obrázky pomocí vlastnosti Images. Po kliknutí na Images se zobrazí dialogové okno, kde pomocí tlačítka „Add“ lze přidávat nové obrázky. V komponentě ImageList ve vlastnosti ImageSize nastavíme správnou velikost podle požadované velikosti zobrazení a ve vlastnosti ColorDepth nastavíme na Depth32Bit, tzn. 32bitové barvy. Propojení obou komponent je velmi jednoduché, viz níže:
 
pictureBox.Image = imageList.Images[0]; // zobrazí obrázek z ImageListu na pozici 0
 
Druhou možností je vytvoření vlastního ovládacího prvku, kde budou použity dané grafické prvky. Návod lze nalézt zde: C# – Tipy, rady, návody – 12: Jak si vytvořit vlastní ovládací prvek do projektu.

 
GRAFICKÝ PRVEK LZE STÁHNOUT POUZE PO PŘIHLÁŠENÍ.
 
Grafické prvky lze stáhnout ZDE:

Download “Switch0003” Switch0003.zip – Downloaded 87 times – 41 KB


 

Jakékoliv šíření stažených prvků bez souhlasu autora je zakázáno. Grafické prvky jsou určeny pouze pro NEKOMERČNÍ použití.

 

Následující a předchozí příspěvek v kategorii:

 
Následující: Grafické prvky – Tlačítka (šipky, plus a mínus)
Předchozí: Grafické prvky – Posuvný spínač
 
Tajned facebook
 

Za případné chyby v textu, ve zdrojovém kódě, nebo ve schématickém zapojení se omlouváme.
AUTOŘI NEBEROU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ ÚJMY NA ZDRAVÍ ČI MAJETKU.