Reklama

Použití převodníku USB – TTL UART

Úvod

Asi každý, kdo někdy potřeboval ovládat pomocí PC nějaký hardware, tak využil převodník sériové linky na UART. I na tomto webu bylo uveřejněno pár příkladů, kde byl pro zjednodušení použit právě takovýto převodník, a proto se nyní zaměříme na jeho zapojení.

Popis

Může se jednat o převodník, který obsahuje konektor CANON pro přímé připojení sériového rozhraní, pokud ho váš PC ještě obsahuje, ale dnes se již většinou používají převodníky s konektorem USB. Tyto převodníky simulují sériové rozhraní, se kterým lze poté pracovat např. ve Visual Studiu pomocí komponenty SerialPort. Existuje několik variant provedení různých převodníků. Můžete se setkat s převodníkem na desce plošných spojů a nebo přímo s vytvořenou kabelovou redukcí.
 
POZOR! NĚKTERÉ TYPY PŘEVODNÍKŮ, KTERÉ OBSAHUJÍ OBVOD PL2303 NEPODPORUJÍ SYSTÉM WINDOWS 8 A WINDOWS 10 VIZ. STRÁNKA VÝROBCE, PROTO JE NUTNÉ DÁVAT PŘI VÝBĚRU NA TOTO POZOR.
 
Některé převodníky obsahují přepínač pro změnu napájecího napětí z 5 V na 3,3 V a u některých to lze změnit pomocí přepájení vodiče Vcc. Oba typy převodníku ukazuje Obr. 1.
Obr. 1: Různé druhy převodníků

Obr. 1: Různé druhy převodníků

Pokud vytváříte vlastní desku plošných spojů, tak nejlepším řešením je vytvoření vlastního převodníku pomocí obvodu FT232R přímo na desce. Datasheet k tomuto obvodu, který obsahuje i vzorové zapojení, lze nalézt ZDE.

 
Použití těchto převodníků je velmi jednoduché. Při prvním připojením převodníku do USB dojde k instalaci ovladače. Po úspěšné instalaci ovladače lze nalézt v “Počítač – Vlastnosti – Správce zařízení – Porty (COM a LPT)” číslo sériového portu, které mu bylo přiřazeno, viz. Obr.2.
Obr. 2: Připojený sériový port

Obr. 2: Připojený sériový port

 
Kabelový převodník obsahuje čtyři vodiče pro připojení přímo k mikrokontroléru, viz Tab. 1.

 

Barva vodiče Převodník Mikrokontrolér
Červená Vcc (5 V) Vcc (5 V)
Černá GND GND
Zelená TXD RXD
Bílá RXD TXD

 
Převodníky, které jsou na desce plošných spojů, mají většinou popis vývodu přímo na desce.
 
Pokud chcete vyzkoušet komunikaci s mikrokontrolérem pomocí připojeného převodníku, je vhodné, stáhnout některý z vytvořených terminálů. Osobně se mi velmi osvědčil terminál Terminal by Br@y++, viz Obr. 3.

Obr. 3: Terminal by Br@y++

Obr. 3: Terminal by Br@y++

 
Aktuální verzi terminálu lze stáhnout ZDE.
 
Obsluha je velmi jednoduchá a intuitivní.
 
Jako první proveďte nastavení parametrů komunikace v panelech “COM Port”, kde lze vybrat číslo sériového portu, dále v panelu “Baud rate” se vybere komunikační rychlost, v panelu “Data bits” počet datových bitů, v panelu “Parity” se vybírá parita a v panelu “Stop bits” se vybírá počet stop bitů. Poslední panel “Handshaking” obsahuje nastavení řízení komunikace. Pro běžné použití zde lze nechat vybranou možnost “none”. Po nastavení parametrů sériového rozhraní se stisknutím tlačítka “Connect” připojí daný sériový port.
 
Tlačítkem “ReScan” lze obnovit seznam dostupných sériových portů. Pomocí tlačítka “COMs” dojde k vypsání všech dostupných sériových portů.
 
Po připojení lze vidět příchozí data v panelu “Receive”, kde lze vybrat různé typy zobrazení, smazat obrazovku apod. Odeslat znaky, nebo soubor pomocí sériové linky lze pomocí tlačítka “Send” v panelu “Transmit”. V tomto panelu lze také definovat makra, které jsou někdy velmi užitečné.

 
Aktualizace: 24.6.2015
 

Následující a předchozí příspěvek v kategorii:

 
Následující: Základy řízení sedmisegmentových displejů – Řízení bez speciálních obvodů
Předchozí: Proudové posílení výstupu mikrokontroléru pomocí tranzistoru
 
Tajned facebook
 

Za případné chyby v textu, ve zdrojovém kódě, nebo ve schématickém zapojení se omlouváme.
AUTOŘI NEBEROU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ ÚJMY NA ZDRAVÍ ČI MAJETKU.