Reklama

C# – Tipy, rady, návody – 13: Zjištění cesty k “.exe” souboru aplikace

Úvod

Velmi často nastane případ, kdy potřebujeme znát cestu, kde je uložený spustitelný “.exe” soubor s naší aplikací. Nejčastěji je to nutné znát, pokud při instalaci využíváme stejnou složku jak pro spustitelný soubor “.exe”, tak pro další datové soubory.

Zjištění cesty k “.exe” souboru aplikace

Pro zjištění cesty k aplikaci použijeme třídu Path z jmenného prostoru System.IO a její metodu GetDirectoryName. Metoda GetDirectoryName obsahuje jeden vstupní parametr typu “string” a vrací opět řetězec s požadovanou adresou. Jako vstupní argument metody GetDirecoryName použijeme vlastnost ExecutablePath třídy Application z jmenného prostoru System.Windows.Forms, čímž dostaneme adresu k “.exe” souboru, viz níže.
 
string appPath = Path.GetDirectoryName(Application.ExecutablePath);
 
Se získanou cestou k aplikaci lze dále pracovat dle běžných pravidel.
 
Příklad získané cesty ke spuštěné aplikaci lze vidět na Obr. 1.
Obr. 1: Získaná cesta k aplikaci

Obr. 1: Získaná cesta k aplikaci
Následující a předchozí příspěvek v kategorii:

 
Následující: C# – Tipy, rady, návody – 14: Zpracování události na stisk klávesy< Předchozí: C# – Tipy, rady, návody – 12: Jak si vytvořit vlastní ovládací prvek
 
Tajned facebook
 

Za případné chyby v textu, ve zdrojovém kódě, nebo ve schématickém zapojení se omlouváme.
AUTOŘI NEBEROU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ ÚJMY NA ZDRAVÍ ČI MAJETKU.