Reklama

Grafické prvky – LED indikátor stavu

Úvod

Na této stránce lze již stáhnout „kolébkový“ spínač a nyní je na řadě indikátor stavu. Proto byl vytvořen LED indikátor ve třech barvách zelená, červená a žlutá s rozlišením 200 x 200px ve formátu png. Pro každou barvu jsou vždy dvě provedení a to: rozsvícená a zhasnutá LED dioda. Náhled jednotlivých provedení lze vidět na Obr. 1.
Obr. 1

Obr. 1: Zobrazení jednotlivých LED indikátorů

Zobrazení vložených indikátorů ve Visual Studio pro několik velikostí ukazuje Obr. 2.
Obr. 2

Obr. 2: LED indikátory použité ve Visual Studiu v několika velikostech

Implementace grafických prvků

Nejjednodušší implementací grafického prvku do aplikace je pomocí umístění komponenty obrázku (PictureBox). Poté do vlastnosti Image vložíme požadovaný obrázek. Pokud je rozlišení komponenty jiné než rozlišení vloženého obrázku tak je vhodné nastavit vlastnost SizeMode na hodnotu StretchImage, kdy se obrázek přizpůsobí velikosti komponenty.
 
Pro změnu více obrázků ve vlastnosti Image v komponentě PictureBox je vhodné použít druhou komponentu ImageList, kde vložíme všechny požadované obrázky pomocí vlastnosti Images. Po kliknutí na Images se zobrazí dialogové okno, kde pomocí tlačítka „Add“ lze přidávat nové obrázky. V komponentě ImageList ve vlastnosti ImageSize nastavíme správnou velikost podle požadované velikosti zobrazení a ve vlastnosti ColorDepth nastavíme na Depth32Bit, tzn. 32bitové barvy. Propojení obou komponent je velmi jednoduché, viz níže:
 
pictureBox.Image = imageList.Images[0]; // zobrazí obrázek z ImageListu na pozici 0
 
Druhou možností je vytvoření vlastního ovládacího prvku, kde budou použity dané grafické prvky. Návod lze nalézt zde: C# – Tipy, rady, návody – 12: Jak si vytvořit vlastní ovládací prvek do projektu.

 
GRAFICKÝ PRVEK LZE STÁHNOUT POUZE PO PŘIHLÁŠENÍ.
 
Grafické prvky lze stáhnout ZDE:

Download “LED0001” LED0001.zip – Downloaded 225 times – 181 KB


 

Jakékoliv šíření stažených prvků bez souhlasu autora je zakázáno. Grafické prvky jsou určeny pouze pro NEKOMERČNÍ použití.

 

Následující a předchozí příspěvek v kategorii:

 
Předchozí: Grafické prvky – Kolébkový spínač
 
Tajned facebook
 

Za případné chyby v textu, ve zdrojovém kódě, nebo ve schématickém zapojení se omlouváme.
AUTOŘI NEBEROU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ ÚJMY NA ZDRAVÍ ČI MAJETKU.