Reklama

Základy programu EAGLE 5. Díl – Vytváření vlastních modelů součástek

Úvod

V předchozím díle jsme si ukázali, jak vložit stáhnutou knihovnu nebo model součástky do programu Eagle. Nyní se naučíme vytvářet vlastní modely součástek.

1. Vybereme novou knihovnu, viz. Obr. 1.

 
Aktivace knihovny

Obr. 1: Výběr nové knihovny

 

2. Po otevření editoru jsou tři důležité tlačítka viz. Obr. 7.

 
Důležité tlačítka

Obr. 2: Důležité tlačítka

 

3. Pro tvorbu schématu modelu součástky klikneme na ikonu, viz. Obr. 3. a napíšeme název součástky.

Ikona pro tvorbu schématu modelu součástky

Obr. 3: Ikona pro tvorbu schématu modelu součástky

V editoru jsou podobné ikony jako u normálního schématu a proto je nebudu všechny popisovat. Pro kreslení symbolů lze použít „Wire”, „Rect”, „Circle” atd. Navíc je zde pouze ikona PIN viz Obr. 4:

 
Ikona pro vkládání pinu

Obr. 4: Ikona pro vkládání pinu součástek

Pin – slouží pro vkladaní pinu součástek. U pinu lze definovat – délku, význam, orientaci, popis atd.) viz Obr.5.

Ikony pro úpravy pinu

Obr. 5: Ikony pro úpravy pinu

Po vložení pinu je nejlepší pin přejmenovat pomocí ikony „Name“ na stejné jméno, jak je uvedené v oficiálním datasheetu, abychom si zjednodušili propojení symbolu s pouzdrem součástky.
 
Součástky se kreslí v hladině 94. „Symbol“, viz Obr. 6.

Výběr hladiny pro kreslení součástky

Obr. 6: Výběr hladiny pro kreslení součástky

Po nakreslení součástky a přidání pinů vložíme univerzální název „>Name” pomocí tlačítka Text (v hladině 95 „Names“) a univerzální hodnotu „>Value“ pomocí tlačítka Text (v hladině 96 „Values“), viz Obr. 7. Díky prvnímu znaku „>“ dojde k automatickému přepsání při vkládání součástky do schématu např. („>Name” za „C1” a „>Value” za „100nF“).

Pojmenování součástka

Obr. 7: Pojmenování součástky

Nyní dáme uložit.

 

4. Pro tvorbu pouzdra součástky, které se používá k návrhu DPS klikněte na ikonu viz Obr.8.

Ikona pro tvorbu pouzdra

Obr. 8: Ikona pro tvorbu pouzdra

Opět napíšeme název pouzdra např. (SOT32, DIL16 apod.) Jeden typ pouzdra většinou využijeme i u mnoha dalších součástek. V editoru pouzder součástek je také většina ikon stejných. Jediné, které stojí za popis, jsou zobrazeny Obr.9.

Plošky pro THT (drátové) součástky a SMD součástky

Obr. 9: Plošky pro THT (drátové) součástky a SMD součástky

Jedná se o plošky pro THT (drátové) součástky a SMD součástky. Po vložení plošky „Pad“ lze pomocí ikony „i“ zobrazit její vlastnosti. V položce „Name“ lze měnit jméno, v položce „Diameter“ lze měnit velikost pájecí plochy, v položce „Drill“ lze měnit velikost díry a v položce „Shape“ lze měnit tvar plošky. Po vložení plošky pro SMD součástky „Smd“ lze měnit jméno a velikost plošky lze měnit pomocí „Smd Size“.
 
Pouzdra se kreslí v hladině 21. „tPlace“ viz obrázek Obr. 10.
Plošky pro THT (drátové) součástky a SMD součástky

Obr. 10: Výběr hladiny pro kreslení pouzdra součástky

Po nakreslení pouzdra a přidání plošek (“padů”) stačí už jen opět vložit univerzální název „>Name“ (v hladině 25. „tNames“) a univerzální hodnotu „>Value“ (v hladině 27. „tValues“), viz Obr. 11. Díky prvnímu znaku „>“ dojde k automatickému přepsání při párování s pouzdrem reálné součástky podobně jako u vytváření schématu. Při vkládání pinů je vhodné dodržovat pořadí pinů dle datasheetu. Velmi to zjednoduší propojení mezi symbolem a pouzdrem součástky. Na Obr. 11 číslo „1“ označuje číslo pinu.

Pojmenování pouzdra

Obr. 11: Pojmenování pouzdra

Nyní dáme uložit.

5. Posledním krokem je spojení symbolu a pouzdra součástky. Klikneme na ikonu, kterou lze vidět na Obr. 12 a opět napíšeme teď už oficiální název součástky (například STM32F030).
Ikona pro spojení symbolu a pouzdra

Obr. 12: Ikona pro spojení symbolu a pouzdra

Otevře se okno, kde jsou dvě části, viz Obr. 13.

 Okno pro propojení symbolu a pouzdra

Obr. 13: Okno pro propojení symbolu a pouzdra

Zatím ale nevidíte symbol a ani pouzdro součástky, protože ještě nejsou přidané. Detail pravé spodní části Obr.13 lze vidět na Obr. 14.

Detail pravé spodní části Obr.13

Obr. 14: Detail pravé spodní části Obr.13

V levé části se vkládají symboly přes ikonu „Add“, viz Obr 15.
Ikona pro vložení symbolu

Obr. 15: Ikona pro vložení symbolu

V pravé části vkládáme pouzdra přes tlačítko „New“. Součástka může obsahovat několik druhů pouzder, viz obrázek Obr. 14. Každé pouzdro musí mít unikátní název pro spojení.
Součástka musí být spojená, jinak je u varianty vykřičník. Samotné spojování se provádí pomocí tlačítka „Connect“. Kde si vybereme, který pin (v symbolu) spojíme s Padem (v pouzdru), viz Obr. 16.

Spojování symbolu s pouzdrem

Obr. 16: Spojování symbolu s pouzdrem

Poté už jen stačí vložit přes tlačítko „Prefix“ písmenko součástky. Diody mají D, odpory R apod. Potom tento prefix slouží ke schématu k označení součástku, kde se k němu navíc přidá ještě číslo např. R1.

Pokud chcete, můžete navíc přes „Description“ vložit popisek součástce, viz obrázek Obr. 17.

Vložení popisku součástce

Obr. 17: Vložení popisku součástce

A dáme uložit.
 
6. Tím je součástka dokončena a můžeme ji jednoduše vložit do schématu. Pokud není vaše vytvořená knihovna vidět, stačí ji aktivovat, viz: Základy programu EAGLE 4. Díl – Vkladání knihoven a modelů součástek .

Jiné příspěvky v kategorii:

 
Základy programu EAGLE 1. Díl – Úvod
Základy programu EAGLE 2. Díl – Vytvoření schématu
Základy programu EAGLE 3. Díl – Vytvoření DPS
Základy programu EAGLE 4. Díl – Vkladání knihoven a modelů součástek
 
Tajned facebook
 

Za případné chyby v textu, ve zdrojovém kódě, nebo ve schématickém zapojení se omlouváme.
AUTOŘI NEBEROU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ ÚJMY NA ZDRAVÍ ČI MAJETKU.