Reklama

Základy programu EAGLE 4. Díl – Vkladání knihoven a modelů součástek

Úvod

V tomto příspěvku si ukážeme, jak v EAGLU vyřešit problém s chybějícím modelem součástky ve standardních knihovnách. Tento problém lze řešit dvěma způsoby a to: stáhnutím součástky někde z internetu, nebo si vytvořit součástku vlastní.

Stažení již vytvořených knihoven s modely součástek

Jako první se zaměříme na stažení již existujících knihoven z internetu. Hned na začátku je nutné upozornit, že v těchto knihovnách bývají i chyby a pokud na tuto chybu nepřijdete ještě při návrhu, tak potom možná budete sedět hodiny nad nefunkční deskou, než přijdete např. na to, že stažená součástka z internetu obsahuje pouzdro, které má prohozené piny oproti schematické značce apod. Knihovny lze stahovat jak na webu tvůrců programu Eagle, tak v obchodech s elektronickými součástky, ale také i přímo od elektroniků, kteří své knihovny dávají volně k dispozici.
Pokud tedy chcete stáhnout nějakou knihovnu přímo z webu vydavatele Eaglu, tak navštivte stránku http://www.cadsoftusa.com/. Do vyhledávače zadejte název součástky, nebo stačí pouze část názvu, protože součástky nejsou vždy přesně popsány. Vyhledávání součástky na stránkách vydavatele ukazuje Obr. 1.

Vyhledávání na stránách vydavatele Eaglu

Obr. 1: Vyhledávání na stránách vydavatele Eaglu

Dalším zdroje knihoven může být prodejce elektronických součástek např. Farnell, viz. http://cz.farnell.com/. Abyste mohli jednotlivé knihovny stahovat, tak musíte být zaregistrováni. Elektronickou součástku, která obsahuje knihovnu ke stažení, poznáte podle modré ikonky. Zde se nachází asi největší počet chybných knihoven, tak si určitě vždy projděte, zda sedí jednotlivý piny obvodu. Zobrazení knihovny u elektronické součástky ukazuje Obr. 2.

Obr. 2: Zobrazení modelu součástky v internetovém obchodě Farnell

Obr. 2: Zobrazení modelu součástky v internetovém obchodě Farnell

Posledním zdrojem knihoven ke stažení jsou různé stránky elektroniků, kteří nabízejí své vlastní knihovny. Pokud jste již nějakou desku plošných spojů navrhovali ze standardních knihoven Eaglu, tak jste si určitě všimli, že plošky drátových součástek jsou velmi malé na domácí výrobu plošného spoje. Tento problém lze velmi dobře řešit stažením knihoven ze stránek http://www.paja-trb.cz/eagle/index.html.

Vkládání knihovny nebo modelu součástky

Pokud jste stáhli knihovnu, tak obsahuje příponu „.lbr“. Staženou knihovnu stačí vložit do složky lbr, která je přímo ve složce, kde je nainstalovaný Eagle např (c:\Program Files (x86)\EAGLE-6.5.0\lbr\……..). Po přidání se často stane, že není knihovna vidět. To je z toho důvodů, že daná knihovna je deaktivována. Aktivaci lze provést kliknutím na zelenou tečku viz Obr. 3.

Obr. 3: Aktivace knihovny

Obr. 3: Aktivace knihovny

Pokud jste ovšem stáhli pouze model jedné součástky, tak obsahuje příponu „src“. Stáhnutý model součástky lze přímo vložit do již existující knihovny. Vybereme nějakou knihovnu a otevřeme ji stisknutím pravého tlačítka myši „Open“ viz . Obr. 4.

Otevření knihovny

Obr. 4: Otevření knihovny

Tímto jsme se dostali do knihovny a přes ikonu src viz Obr. 5 a vybereme daný model součástky a vložíme ho. Vybraný model se vloží a stačí knihovnu uložit a zavřít. Tímto je součástka připravena k použití

Výběr modelu součástky

Obr. 5: Výběr modelu součástky

 

[1] CadSoft. [online] citováno 17. Listopadu 2014. Dostupné na www: http://www.cadsoftusa.com/
[2] Farnell. [online] citováno 17. Listopadu 2014. Dostupné na www: http://cz.farnell.com/
[3] PaJa-trb. [online] citováno 17. Listopadu 2014. Dostupné na www: http://www.paja-trb.cz/eagle/index.html

 
Aktualizace: 21.11.2014
 

Jiné příspěvky v kategorii:

 
Základy programu EAGLE 1. Díl – Úvod
Základy programu EAGLE 2. Díl – Vytvoření schématu
Základy programu EAGLE 3. Díl – Vytvoření DPS
Základy programu EAGLE 5. Díl – Vytváření vlastních modelů součástek

 
Tajned facebook
 

Za případné chyby v textu, ve zdrojovém kódě, nebo ve schématickém zapojení se omlouváme.
AUTOŘI NEBEROU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ ÚJMY NA ZDRAVÍ ČI MAJETKU.