Reklama

C# – Tipy, rady, návody – 9: Zobrazení „bublinkové“ nápovědy

Úvod

Pokud máte aplikaci, která obsahuje větší počet ovládacích, zobrazovacích a editačních komponent, je vhodné uživateli vysvětlit funkci jednotlivých prvků. Dobrým způsobem, jak to provést, je zobrazit nápovědu pro daný prvek, pokud na něj uživatel najede kurzorem. K tomuto účelu slouží třída ToolTip. Pro použití této třídy jsou důležité vlastnosti AutoPopDelay, InitialDelay, ReshowDelay a ShowAlways. AutoPopDelay nám udává dobu v ms, po kterou bude nápověda viditelná v případě, že kurzor bude neustále na dané komponentě. InitialDelay nám udává dobu v ms, po kterou musí být kurzor na dané komponentě před tím, než se zobrazí nápověda. ReshowDelay nám udává dobu v ms, která musí uplynout před zobrazením další nápovědy při přejetí kurzoru na jinou komponentu. Poslední popisovaná vlastnost ShowAlways nám udává, zda se má zobrazit nápověda i v případě, že není okno aplikace aktivní. Postup vytvoření nové nápovědy a přiřazení nápovědy do komponent Label a Button ukazuje následující obrázek Obr. 1.

nazev

Obr. 1: Ruční nastavení nápovědy

Pokud nechcete nastavovat vlastnosti AutoPopDelay, InitialDelay a ReshowDelay ručně, lze použít vlastnost AutomaticDelay, která nastaví tyto tři vlastnosti za vás. Nastavení je následující: AutoPopDelay = 10 x AutomaticDelay, InitialDelay = AutomaticDelay a ReshowDelay = AutomaticDelay / 5. Vytvoření nápovědy s použitím vlastnosti AutomaticDelay ukazuje Obr. 2.

nazev

Obr. 2: Automatické nastavení nápovědy

Příklad zobrazení bublinkové nápovědy je vidět na následujícím obrázku Obr. 3.

nazev

Obr. 3: Zobrazení nápovědy

 
 

Následující a předchozí příspěvek v kategorii:

 
Následující: C# – Tipy, rady, návody – 10: Jak zjistit seznam dostupných sériových portů
Předchozí: C# – Tipy, triky, návody – 8: Vytvoření a zobrazení druhého formuláře – “okna”
 
Tajned facebook
 

Za případné chyby v textu, ve zdrojovém kódě, nebo ve schématickém zapojení se omlouváme.
AUTOŘI NEBEROU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ ÚJMY NA ZDRAVÍ ČI MAJETKU.