Reklama

C# – Tipy, rady, návody – 8: Vytvoření a zobrazení druhého formuláře – “okna”

Úvod

V tomto příspěvku si ukážeme, jak vytvořit a zobrazit druhý formulář v aplikaci. Využití to nalezne například pro zobrazení informací o aplikaci, pro zobrazení okna s nastavením apod. Pro tento příklad si založíme nový projekt, který bude obsahovat dva formuláře. Na prvním formuláři bude pouze Label, dvě tlačítka Button s událostmi pro vytvoření a zobrazení druhého formuláře a Textbox pro zadání řetězce, který se zobrazí při spuštění druhého formuláře, viz Obr. 1.

nazev

Obr. 1: Zobrazení prvního formuláře

Na druhý formulář umístíme Label, který nám vypíše zadaný řetězec nebo nám zobrazí, že při vytvoření formuláře žádný řetězec zadaný nebyl, viz Obr 2.

nazev

Obr. 2: Zobrazení druhého formuláře

Jako první si musíme druhý formulář vytvořit. To lze udělat pomocí záložky „Solution explorer“. Zde klikneme pravým tlačítkem na název projektu a vybereme „Add – New Item – Windows Form“. Nyní se nám do projektu přidal další formulář. Zde vložíme pouze jeden Label. Přesuneme se do vytváření kódu pomocí kliknutí pravého tlačítka myši a výběru položky „View Code“. Zde se nám automaticky vytvořil bezparametrický konstruktor na formulář, viz Obr. 3.

nazev

Obr. 3: Vytvořený konstruktor druhého formuláře

Bezparametrický konstruktor doplníme o zobrazení textu v komponentě Label, že byl formulář spuštěn bez parametru a také o nastavení barvy pozadí formuláře na oranžovou barvu. Dále také přetížíme bezparametrický konstruktor jedním konstruktorem, který obsahuje parametr typu string. Konstruktor s parametrem bude obsahovat zobrazení parametru pomocí komponenty Label a také nastavení barvy pozadí formuláře na zelenou barvu, viz Obr. 4.

nazev

Obr. 4: Vytvořené konstruktory druhého formuláře

Nyní se vrátíme do prvního formuláře. Do tlačítka button1 vložíme událost „Click“ pro vytvoření druhého formuláře bezparametrickým konstruktorem nazvanou Second_Form_Without_Param. Do druhého tlačítka button2 vložíme událost „Click“ pro vytvoření druhého formuláře parametrickým konstruktorem nazvanou Second_Form_With_Param. Do jednotlivých událostí po kliknutí na tlačítka dopíšeme vytvoření druhého formuláře buďto s parametrem, kde vložíme text z TextBoxu , nebo bez parametru a také dopíšeme zobrazení vytvořeného formuláře, viz Obr . 5.

nazev

Obr. 5: Obsluha událostí na stisk tlačítek

Ze zdrojového kódu je zřejmé, že k zobrazení druhého formuláře je použita metoda ShowDialog(). Pokud budete touto metodou zobrazovat nový formulář, tak zjistíte, že již nemáte možnost nijak ovládat formulář, ze kterého jste zobrazení nového formuláře vyvolali. Toto trvá do doby, než druhý formulář zavřete. Pokud byste ale chtěli mít možnost ovládat oba formuláře najednou, tak nepoužijte metodu ShowDialog(), ale pouze Show().
Po kliknutí na tlačítko „Bez parametru“ se zobrazí druhý formulář s oranžovým pozadím a s informací o vytvoření bezparametrickým konstruktorem, viz Obr. 6.

nazev

Obr. 6: Vytvořený formulář s použitím bezparametrického konstruktoru

Po kliknutí na tlačítko „S parametrem“ se zobrazí druhý formulář se zeleným pozadím a zadaným textem v prvním formuláři „HELLO WORLD“, viz Obr. 7.

nazev

Obr. 7: Vytvořený formulář s použitím parametrického konstruktoru

 
 

Následující a předchozí příspěvek v kategorii:

 
Následující: C# – Tipy, triky, návody – 9: Zobrazení „bublinkové“ nápovědy
Předchozí: C# – Tipy, triky, návody – 7: Spuštění jiného procesu z vlastní aplikace
 
Tajned facebook
 

Za případné chyby v textu, ve zdrojovém kódě, nebo ve schématickém zapojení se omlouváme.
AUTOŘI NEBEROU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ ÚJMY NA ZDRAVÍ ČI MAJETKU.