Reklama

C# – Tipy, rady, návody – 6: Zobrazení informační zprávy

Úvod

Asi v každé aplikaci je potřeba alespoň jedna akce, která zobrazí informační hlášení. Ať se jedná o zobrazení informací o aplikaci, žádost o uživatelské potvrzení, nebo zobrazení chybového hlášení. K tomu nám slouží třída MessageBox. Pro zobrazení informační zprávy budeme využívat metodu Show, která existuje v několika variantách. My použijeme metodu s následujícími parametry Show(String1, String2, MessageBoxButtons, MessageBoxIcon). Parametr String1 je text, který bude zobrazen. Parametr String2 udává titulek zobrazené zprávy. Parametrem MessageBoxButtons určujeme, které tlačítka se mají zobrazit a parametrem MessageBoxIcon určíme ikonu zobrazené zprávy.

Následující zdrojový kód zobrazí informační hlášení, viz Obr. 1.

 
MessageBox.Show(“Vytvořeno pro www.tajned.cz”, “Informace o aplikaci”, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
 
nazev

Obr. 1: Zobrazení informačního hlášení

Parametr MessageBoxButtons může nabývat hodnoty, viz Tab. 1.

Tab. 1: Možnosti parametru MessageBoxButtons
Parametr Zobrazené tlačítka
AbortRetryIgnore Přerušit, Opakovat a Ignorovat
OK OK
RetryCancel Opakovat a Storno
YesNo Ano a Ne
YesNoCancel Ano, Ne a Storno

 

Dalším volitelným parametrem je MessageBoxIcon, který může nabývat hodnot, viz Tab. 2.

Tab. 2: Možnosti parametru MessageBoxIcon
Parametr Zobrazená ikona
Asterisk Písmeno „i“ v modrém kruhu
Error Bílý křížek s červeným pozadím
Exclamation Vykřičník v trojúhelníku se žlutým pozadím
Hand Bílý křížek s červeným pozadím
Information Písmeno „i“ v modrém kruhu
None Žádná ikona
Question Otazník v modrém kruhu
Stop Bílý křížek s červeným pozadím
Warning Vykřičník v trojúhelníku se žlutým pozadím

 

Pokud chceme testovat stisknutí tlačítka, které je umístěné na informační zprávě lze to následujícím způsobem.

 
if (MessageBox.Show(“Chcete provést akci?”, “Správce procesu”, MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == System.Windows.Forms.DialogResult.Yes)
{
MessageBox.Show(“Akce byla potvrzena”, “Správce procesu”, MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Information);
}
else
{
MessageBox.Show(“Akce byla zrušena”, “Správce procesu”, MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Information);
}

Pokud je stisknuto tlačítko Ano, tak se zobrazí zpráva “Akce byla potvrzena”, v opačném případě bude zobrazena zpráva “Akce byla zrušena”.

Následující a předchozí příspěvek v kategorii:

 

Následující: C# – Tipy, triky, návody – 7: Spuštění jiného procesu z vlastní aplikace
Předchozí: C# – Tipy, triky, návody – 5: Vygenerování náhodného čísla
 
Tajned facebook
 

Za případné chyby v textu, ve zdrojovém kódě, nebo ve schématickém zapojení se omlouváme.
AUTOŘI NEBEROU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ ÚJMY NA ZDRAVÍ ČI MAJETKU.