Reklama

Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 10.díl – A/D převodník (3.část)

Úvod

Tento příspěvek je posledním dílem k popisu A/D převodníku. Jedná se o jednoduchý dvoukanálový voltmetr, který je připojen k osobnímu počítači. Vytvořenou aplikaci PC voltmetru lze stáhnout zde: Aplikace

Nejedná se o žádné profesionální zapojení, ale pouze o demonstraci funkce A/D převodníku.

Schematické zapojení lze vidět na Obr. 1.

Elektronické schéma zapojení

Obr. 1: Elektronické schéma zapojení

Pin AVCC, který slouží k napájení PORTA a AD převodníku, by měl být správně zapojen přes LC článek, viz Obr. 2. V ukázkovém schématu byl pro zjednodušení tento pin připojen přímo na 5 V.
Pro zjednodušení návrhu jsou vyvedeny z mikrokontroléru pouze piny RXD, TXD a GND a převod na standard USB je prováděn pomocí speciálního kabelu viz. Obr. 2.

nazev

Obr. 2. Převodník UART – USB

Samozřejmě kdo chce, může si navrhnout sám zapojení pomocí obvodu FT232RL. Datasheet k tomuto obvodu, který obsahuje i vzorové zapojení, lze nalézt na: http://www.farnell.com/datasheets/1647396.pdf.

AVCC

Obr. 2: Správné připojení pinu pro napájení AD převodníku, převzato z [1]

Vstupní děliče napětí musí být nastavené tak, aby při maximálním napětí daného rozsahu nebylo napětí na mikrokontroléru větší než 5 V. Nominální hodnoty trimerů a rezistorů můžete zvolit podle vašich zásob, ale měli by být v jednotkách až stovkách kΩ, aby nezatěžovali měřený obvod. Na druhou stranu zase hodnoty rezistorů nemůžou být příliš veliké, kvůli vstupnímu odporu A/D převodníku. Mikrokontrolér ATmega(16/32) je optimalizován pro signál s impedancí 10 kΩ a méně. Pokud byste chtěli přidat ochranu vstupů mikrokontroléru, lze využít např. transily.

 
ZDROJOVÝ KÓD LZE STÁHNOUT POUZE PO PŘIHLÁŠENÍ.
 
Jakékoliv šíření staženého zdrojového kódu bez souhlasu autora je zakázáno. Zdrojový kód je určen pouze pro NEKOMERČNÍ použití.

 

Zdrojový kód pro mikrokontrolér Atmega16 lze nalézt ke stáhnutí zde:

Download “AT16_PC_Voltmeter” PC_voltmeter_hex.zip – Downloaded 259 times – 1 KB

[1] ATMEL. 8-bit AVR Microcontroller with 16K Bytes In-System Programmable Flash. [online] citováno 25. Dubna 2014. Dostupné na www: http://www.atmel.com/Images/doc2466.pdf
 
Aktualizováno: 23.6.2015

Jiné příspěvky v kategorii:

 

Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 1.díl – První kroky

Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 2. díl – Kompilace a krokování programu

Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 3.díl – Nahrání vytvořeného zdrojového kódu do mikrokontroléru

Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 4.díl – Ovládání vstupně/výstupních portů

Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 5.díl – Ošetření zákmitů na vstupním pinu mikrokontroléru

Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 6.díl – Externí přerušení

Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 7.díl – Jednoduchá elektronická hrací kostka
Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 8.díl – A/D převodník (1.část)

Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 9.díl – A/D převodník (2.část)

Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 11.díl – Čítač / Časovač (1.část – Základní popis)

Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 12.díl – Čítač / Časovač (2.část – Popis registrů)

Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 13.díl – Čítač / Časovač (3.část – Praktická ukázka)

Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 14.díl – Dvouřádkový LCD displej

Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 15.díl – Popis implementace komunikace I2C a EEPROM paměti 24LC512

Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 16.díl – Watchdog

Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 17.díl – Obsluha maticové klávesnice

Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 18.díl – Jednotka USART (1. část – Popis)

Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 19.díl – Jednotka USART (2. část – Praktická ukázka)

Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 20. díl – Generování audio signálu pomocí PWM

Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 21. díl – Analogový komparátor

Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 22. díl – Krokování programu v jazyce symbolických adres (JSA)
 
Tajned facebook
 

Za případné chyby v textu, ve zdrojovém kódě, nebo ve schématickém zapojení se omlouváme.
AUTOŘI NEBEROU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ ÚJMY NA ZDRAVÍ ČI MAJETKU.