Reklama

Řízení RGB LED pásku pomocí mikrokontroléru ATmega16

Úvod

V tomto příspěvku si ukážeme vzorové zapojení pro připojení k aplikaci pro řízení RGB LED pásku, nebo RGB LED diody, kterou lze nalézt na: Aplikace pro řízení RGB LED pásku, nebo RGB LED diody.

V zapojení je použit mikrokontrolér ATmega16. Zapojení je velmi jednoduché, viz Obr. 1.

nazev

Obr. 1. Elektronické schéma zapojení

K oživení zařízení potřebujeme dvě napětí 12V a 5V. Pokud nechcete řídit RGB LED pásek, ale pouze RGB LED diodu, tak není napětí 12V nutné. Pro řízení RGB LED diody nejsou nutné ani MOSFET tranzistory IRFZ24, které jsou zde použity ke spínání, ale stačí použít pouze předřadné odpory.
Pro zjednodušení návrhu jsou vyvedeny z mikrokontroléru pouze piny RXD, TXD a GND a převod na standard USB je prováděn pomocí speciálního kabelu viz. Obr. 2.

nazev

Obr. 2. Převodník UART – USB

Samozřejmě kdo chce, může si navrhnout sám zapojení pomocí obvodu FT232RL. Datasheet k tomuto obvodu, který obsahuje i vzorové zapojení, lze nalézt na: http://www.farnell.com/datasheets/1647396.pdf.
 
ZDROJOVÝ KÓD LZE STÁHNOUT POUZE PO PŘIHLÁŠENÍ.
 
Jakékoliv šíření staženého zdrojového kódu bez souhlasu autora je zakázáno. Zdrojový kód je určen pouze pro NEKOMERČNÍ použití.

 
Program ve formátu hex pro mikrokontrolér ATmega16 lze stáhnout zde:

Download “AT16_RGB_LED_Driver” RGB_Driver_AT16.zip – Downloaded 378 times – 919 B

.

Video s ukázkou funkce

[wpvp_flowplayer src=http://www.tajned.cz/wp-content/uploads/2014/03/RGB_LED_Driver.mp4 width=640 height=480 splash=http://www.tajned.cz/wp-content/uploads/2014/03/video_image.jpg]

Následující a předchozí příspěvek v kategorii:

 
Následující: Zapojení ultrazvukového modulu HC-SR04 s mikrokontrolérem ATmega32
Předchozí: Programovací propojky mikrokontroléru ATmega32
 
Tajned facebook
 

Za případné chyby v textu, ve zdrojovém kódě, nebo ve schématickém zapojení se omlouváme.
AUTOŘI NEBEROU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ ÚJMY NA ZDRAVÍ ČI MAJETKU.