Reklama

C# – Tipy, rady, návody – 2: Nejjednodušší hodiny s datem

Úvod

V tomto příspěvku si ukážeme, jak se dají vytvořit nejjednodušší hodiny s datem.

Budeme k tomu potřebovat pouze tři komponenty a to dvakrát Label a jednou Timer –„ časovač“. Jeden Label bude zobrazovat čas, druhý Label bude zobrazovat datum a Timer bude datum i čas aktualizovat. Po vložení komponenty Timer jako první upravíme její vlastnosti v panelu Properties. Změníme název na clock_timer, povolíme spuštění časovače pomocí Enabled nastavením hodnoty na True a nastavíme Interval na 300 tzn. časový úsek 300 ms, viz. Obr. 1. Dále také můžeme upravit font jednotlivých Labelů dle libosti.

cs1

Obr. 1: Změna vlastností komponenty Timer

Interval 300 ms nám bude na aktualizaci času stačit. Pro aktualizaci využijeme událost Tick komponenty Timer, která se provede každých 300 ms. Nazveme tuto událost jako update_time. Do obsluhy této události zapíšeme následující kód, viz Obr. 2.:

label1.Text = DateTime.Now.ToString(“HH:mm:ss”); // zobrazeni casu v Label1
label2.Text = DateTime.Now.Date.ToString(“d/M/yyyy”);// zobrazeni datumu v Label2

cs1

Obr. 2: Zdrojový kód

Výsledná aplikace lze vidět na Obr. 3.

cs1

Obr. 3: Vytvořená aplikace
Následující a předchozí příspěvek v kategorii:

 

Následující: C# – Tipy, triky, návody – 3: Porovnání dvou řetězců

Předchozí: C# – Tipy, triky, návody – 1: „ HELLO WORLD“
 
Tajned facebook
 

Za případné chyby v textu, ve zdrojovém kódě, nebo ve schématickém zapojení se omlouváme.
AUTOŘI NEBEROU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ ÚJMY NA ZDRAVÍ ČI MAJETKU.