Reklama

Vytváření a implementace vlastních bitmap pro grafický displej s řadičem KS0108

Úvod

Tento článek je zaměřen na tvorbu vlastních grafických prvků pro LCD display s řadičem KS0108B ve vývojovém prostředí AVR Studio 5.0.  Vytvořené bitmapy lze využít jako pozadí pro vytvořenou aplikaci, nebo lze vytvořit několik menších bitmap, které poslouží jako ikony v ovládacím menu. V demonstračním příkladu byl použit displej MG12864A-SBC/H.

 

Vytvářet bitmapy lze pohodlně i v základním programu malování, který je přímo dodávaný s operačním systémem Windows. Stačí pouze nastavit rozměr obrázku ve vlastnostech na požadovanou hodnotu, v tomto případě pro plné využití displeje 128 x 64 bodů a můžete začít kreslit, jako např. na obrázku Obr. 1.

 
Obr. 1: Vytvoření bitmapy pomocí programu malování

Obr. 1: Vytvoření bitmapy pomocí programu malování

 

Po vytvoření bitmapy jí uložíme ve formátu „bmp“ . Tím jsme si vytvořili zatím základ pro další zpracování, protože do funkce zobrazující bitmapu je potřeba pole znaků. Dále musíme tento obrázek ještě jednou převést do správného formátu. Toho docílíme např. pomocí programu LCD Assistant, který lze bezplatně stáhnout na:
http://en.radzio.dxp.pl/bitmap_converter/

 

Zde po otevření vyberete vytvořenou bitmapu, pomocí File -> Load image. Po načtení bitmapy potřebujeme konvertovaný obrázek uložit pomocí File -> Save output. Teď již stačí program zavřít, najít vytvořený soubor a otevřít v textovém dokumentu. Zobrazí se vám vytvořené pole znaků i s definicí pole jako na Obr. 2. Pokud ukládáte vytvořené bitmapy jiným způsobem, např. do programové paměti, stačí zkopírovat pouze obsah pole.

 
Obr. 2: Ukázka vytvořeného pole znaků z programu LCD Assistant

Obr. 2: Ukázka vytvořeného pole znaků z programu LCD Assistant

 

Následující a předchozí příspěvek v kategorii:

 
Následující: Zjištění zdroje resetu pro mikrokontrolér ATmega32
Předchozí: Rozšíření knihovny pro grafický displej a aplikace dotykové fólie
 
Tajned facebook
 

Za případné chyby v textu, ve zdrojovém kódě, nebo ve schématickém zapojení se omlouváme.
AUTOŘI NEBEROU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ ÚJMY NA ZDRAVÍ ČI MAJETKU.