Reklama

ARM 1. díl – STM32F4 Discovery kit

Vývojové kity pro STM mikrokontroléry, které nabízí firma STMicroelectronics, jsou velice levné a tudíž dostupné pro každého. Návrh a výroba takového kitu by byla daleko nákladnější. V následující sérii článků si popíšeme jejich základní vlastnoti.
 

   Jako první si popíšeme vývojový kit STM3F4 Discovery (obr. 1). Tento vývojový kit stojí pouhých 350 Kč.  Jedná se o koncepci na jedné oboustranné DPS, kde je umístěn jak JTAG+SWD interface, tak vlastní čip na testování programu krok po kroku. Čip typu STM32F103 zde vykonává funkci interface. Na kitu je umístěn SWD konektor, takže můžeme programovat externí MCU. Hlavní výhodou kitu je především nový STM32F407VGT6, což je Cortex M4 MCU s 1 MB Flash, 192 kB SRAM. Je zapouzdřen do LQFP100 (tzn. – můžeme využít i připojení externí paměti). MCU zvládá i připojení Pseudo SRAM, což je prakticky laciná DRAM. Proto je konstrukce např. s 256 MB RAM reálná. Napájení je řešeno jak z USB, tak lze použít i externí 5V napájení. [1]


Obr. 1 Foto kitu STM32F4 Discovery

 

      Kit se skládá z několika bloků: USB programování a debagování, které zajišťuje mikrokontrolér STM32F103, dále tříosého digitálního akcelerometru pro snímání pohybu, digitálního mikrofonu a 24 bitového audio převodníku. Základní parametry mikrokontroléru STM32F407 jsou uvedeny v následující tabulce 1.

 
Tab. 1 Přehled základní parametrů STM32F407VG [2]

Flash paměť

1 MB

USART

4x

SRAM

192 kB

UART

2x

Prac. Frekvence

168 MHz

USB OTG

2x

16-bit časovač

12x

CAN

2x

32-bit časovač

2x

Ethernet MAC 10/100

1x

12-bit A/D převodník

16x

SDIO

1x

12-bit D/A převodník

2x

Porty 16 bit

5x

I2C

2x

Ucc

1,8-3,6 V

I2S

2x

Pouzdro

LQFP 100

SPI

3x

 

 
 

[1] MCU. MARD. Nový Discovery kit [online]. 2011. vyd. [cit. 2012-04-10]. Dostupné z www: http://mcu.cz/comment-n2628.html

[2] STMicroelectronics. STM32F405xx, STM32F407xx: Datasheet [online]. Doc ID 022152 Rev 2. STMicroelectronics, 2012 [cit. 2012-04-10]. Dostupné z: http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/DM00037051.pdf

 
Tajned facebook
 

AUTOŘI NEBEROU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ ÚJMY NA ZDRAVÍ ČI MAJETKU.