Reklama

Rozšíření knihovny pro grafický displej a aplikace dotykové fólie

Jeden z mých školních projektů se zaměřil na rozšíření knihovny pro grafický displej s integrovaným řadičem KS0108 a aplikací odporové dotykové fólie. Vše je napsáno pro mikrokontrolér ATmega32 v jazyku C.

Doplněné funkce oproti klasické knihovně:

  • Postupné odkrývání bitmapy z levé části do pravé části
  • Posun bitmapy z levé části do pravé části
  • Zobrazení ikon v matici 32 X 32 a 16 X 32
  • Vytvoření některých vzorových ikon
  • Zobrazení invertované ikony po výběru
  • Získání A/D hodnoty pro určení souřadnice X
  • Získání A/D hodnoty pro určení souřadnice Y
  • Zjištění platného stisknutí
  • Kalibrace měření odporové fólie
  • Jednoduchý spořič obrazovky
  • Numerická klávesnice

   Schéma propojení mikrokontroléru ATmega32, grafického displeje a dotykové fólie ukazuje následující obrázek.

Obr. 1: Elektronické schéma zapojení

Obr. 1: Elektronické schéma zapojení

 
 
 

Pokud máte zájem, můžete se inspirovat zde:
http://www.urel.feec.vutbr.cz/MIA/2012/Nedoma/tajc.html
 
Tajned facebook
 

Za případné chyby ve zdrojovém kódě, nebo ve schématickém propojení se omlouvám.
 
AUTOŘI NEBEROU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ ÚJMY NA ZDRAVÍ ČI MAJETKU.