Reklama

Protokol DMX512

Úvod

DMX512 je protokol, kterým se řídí světelná jevištní technika. Původně byla tato technika řízena analogově. Protokol navrhla instituce USITT. DMX512 protokol je digitální variantou a specifikace vychází z průmyslového standardu EIA485.

Stručný popis

Přenosová rychlost protokolu je stanovená na 250kbit/s. Data se po sběrnici posílají sériově. Celkem se v jednom paketu pošle 512 datových bajtů. Celý paket má 22 668 µs, z toho vyplývá frekvence cca 44,12 Hz. Adresy se po sběrnici neodesílají. Koncová zařízení (například světla) mají nastavenou svou adresu neboli číslo 0 – 511. Koncové zařízení si podle nastavení tohoto čísla vybere danou hodnotu přímo z paketu. Z toho vyplývá, že pokud více vstupních zařízení má stejnou adresu, budou fungovat stejně.
Na obr. 1 je zobrazené časování protokolu DMX512. Řízení je realizováno asynchronním přenosem tzv. UART.  [1] [2]

  Obr. 1 Graf časování protokolu DMX512 [2]

Obr. 1 Graf časování protokolu DMX512 [2]

 
Tab. 1       Přehled časových intervalů DMX protokolu [2]

Popis Min. Typ. Max. Jednotka
1 Break (Reset) 88 88 µs
2 MAB (synchronizační mezera) 8 1 s µs
3 Rámec 43,12 44 44,48 µs
4 Start bit 3,92 4 4,08 µs
5 LSB (první datový bit) 3,92 4 4,08 µs
6 MSB ( poslední datový bit) 3,92 4 4,08 µs
7 Stop bit 3,92 4 4,08 µs
8 MTBF (mezera mezi rámci) 0 0 1 s
9 MTBP (mezera mezi pakety) 0 0 1 s

 

Výpočet délky paketu:

Break + MAB + (1 + 512) * Rámec = 88 + 8 +513 * 44 = 22 668 µs

 

Elektrická specifikace (EIA485)
 • Diferenciální (symetrický) napěťový přenos se schopností pracovat při +5 V.
 • Rozsah přípustného napětí na sběrnici je od -7 V do +12 V.
 • Možnost připojení až 32 přijímačů v jednom segmentu.
 • Počet segmentů není limitováno.
 • Impedance přizpůsobení linky odporem (terminátor) 120 Ω.
 • Minimální zatěžovací impedance vysílače je 60 Ω.
 • Maximální zkratový proud vysílače je 150 mA proti zemi, 250 mA proti 12 V.
 • Maximální délka kabelu je 1200m při maximální přenosové rychlosti 400 kbit/s.
 • Budič musí být schopen dodat na sběrnici rozdílové vstupní napětí od 1,5 do 5 V.
 • Budič musí mít ochranu pro případ, že by se více budičů pokoušelo vysílat na sběrnici.
 • Přijímač by měl mít minimální vstupní impedanci 12 kΩ.
 • Přijímač musí mít minimální vstupní citlivost ±200 mV.
 • [1] [2]

 

   Propojení jednotlivých zařízení je po symetrickém mikrofonním kabelu (trojlince) s XLR konektory.
 
 

[1] Amatérské radio: magazín pro radiotechniky. Č. 5/2009. Praha: AMARO spol. s r.o., 2009. Vychází měsíčně.  ISSN 0322-9572, s. 25

[2] NEDOMA, J. Řízení světelné a efektové techniky . Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. 102 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Zbyněk Fedra, Ph.D.

 

Následující a předchozí příspěvek v kategorii:

 
Následující: Protokol I2C
 
Tajned facebook
 

Za případné chyby v textu, ve zdrojovém kódě, nebo ve schématickém zapojení se omlouváme.
AUTOŘI NEBEROU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ ÚJMY NA ZDRAVÍ ČI MAJETKU.
Reklama

«

»

Komentáře

Povolené XHTML tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*