Reklama

Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 1.díl – První kroky

Úvod

Tento článek je úvodem k nadcházejícímu seriálu, který by měl pomoci začínajícím programátorům a zájemcům o elektroniku s programováním mikrokontrolérů rodiny AVR např. mikrokontrolér ATmega16. Jedná se spíše o praktickou ukázku, nežli o důkladné bádání nad vnitřní strukturou procesoru.

Vytvoření nového projektu

Jako první krok je nezbytné správně zapojit mikrokontrolér a pár okolních součástek, popřípadě koupit si některý z komerčně prodáváných vývojových kitů. Ke správné funkci mikrokontroléru stačí použít krystal o hodnotě 16MHz a k němu také připojit dva kondenzátory 22pF. Dále je vhodné zapojit resetovací obvod k mikrokontroléru. Příklad zapojení ukazuje následující obrázek Obr. 1.

nazev

Obr. 1: Zapojení mikrokontroléru s okolními součástkami

Dále je nutné nainstalovat vývojové prostředí Atmel Studio pro mikrokontroléry firmy Atmel. Toto vývojové prostředí lze stáhnout přímo na stránkách výrobce zdarma: http://atmel.com/tools/ATMELSTUDIO.aspx. Před započetím stahování je nutná jednoduchá registrace. Po nainstalování a spuštění programu je nutné vytvořit nový projekt.

 
Zvolte New Project…
 
nazev
 
Protože budeme vytvářet program v jazyce C, vybereme GCC Exacutable Project C/C++, zadáme nové jméno projektu a vybereme adresář pro ukládání dat. Pokud chceme, aby se vytvořená složka a projekt jmenoval jinak než soubor s příponou .c, tak v kolonce „Solution name“ vytvoříme jiný název.
 
nazev
 
V dalším kroku vybereme mikrokontrolér, který chceme programovat. V našem případě je to ATmega16.
 
nazev
 
Po vytvoření projektu se zobrazí okno, kde již lze psát vlastní program.nazev

Jiné příspěvky v kategorii:

 

Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 2. díl – Kompilace a krokování programu

Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 3.díl – Nahrání vytvořeného zdrojového kódu do mikrokontroléru

Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 4.díl – Ovládání vstupně/výstupních portů

Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 5.díl – Ošetření zákmitů na vstupním pinu mikrokontroléru

Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 6.díl – Externí přerušení

Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 7. díl – Jednoduchá elektronická hrací kostka
Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 8.díl – A/D převodník (1.část)

Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 9.díl – A/D převodník (2.část)

Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 10.díl – A/D převodník (3.část)

Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 11.díl – Čítač / Časovač (1.část – Základní popis)

Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 12.díl – Čítač / Časovač (2.část – Popis registrů)

Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 13.díl – Čítač / Časovač (3.část – Praktická ukázka)

Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 14.díl – Dvouřádkový LCD displej

Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 15.díl – Popis implementace komunikace I2C a EEPROM paměti 24LC512

Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 16.díl – Watchdog

Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 17.díl – Obsluha maticové klávesnice

Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 18.díl – Jednotka USART (1. část – Popis)

Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 19.díl – Jednotka USART (2. část – Praktická ukázka)

Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 20. díl – Generování audio signálu pomocí PWM

Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 21. díl – Analogový komparátor

Základy ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 22. díl – Krokování programu v jazyce symbolických adres (JSA)

 
Tajned facebook
 

Za případné chyby v textu, ve zdrojovém kódě, nebo ve schématickém zapojení se omlouváme.
AUTOŘI NEBEROU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ ÚJMY NA ZDRAVÍ ČI MAJETKU.